Bạn muốn cần kinh nghiệm để mở shop giày thật dễ dàngBạn muốn cần kinh nghiệm để mở shop giày thật dễ dàng.
———————————————————————————————
Thứ 1 : Khảo sát khu vực mình cần mở cửa hàng.
Thứ 2: Tìm mặt bằng phù hợp với tài chính của mình.
Thứ 3: Xác định nguồn vốn của mình cần đầu tư.
Thứ 4: Tìm nhà cung ứng hàng cho mình. Phải tìm nơi uy tính và chất lượng.
Thứ 5: Phải có phần mềm kiểm soát sản phẩm nhập và xuất. Kiểm soát tồn kho và tài chính.

source: https://realtimeart.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://realtimeart.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply