Clb kế toán trưởng chủ đề chỉ số tài chínhChỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lạm dụng các tỷ số tài chính mà không hiểu rõ bản chất của các tỷ số này sẽ mang lại cái nhìn sai lệch và gây hậu quả nghiêm trọng cho chủ doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư

#Clb_kế_toán_Trưởng

source: https://realtimeart.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://realtimeart.net/category/kinh-doanh/

One Response

  1. Hung Nguyen Manh September 12, 2019

Leave a Reply