Diễu hành Kỷ niệm 60 năm Kim BôiLễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Kim bôi rất hoành tráng diễn ra khoảng 90 phút, đây chỉ là phần diễu hành

source: https://realtimeart.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://realtimeart.net/category/giai-tri/

Leave a Reply